ඒ අනුව මේ වන විට සම්පූර්ණ අන්තර්ජාල භාවිත කරන්නන් අතුරින් 94%ක් ආවරණය වන පරිදි සිය සේවාවන් සැපයීමට ගූගල් ආයතනය සමත්ව වී ඇත. මීට පෙර Gmail සහය දැක්වූයේ, භාෂා 58ක් සඳහා පමණක් වූ අතර මෙම නවතම එක් කිරීමත් සමග Gmail සඳහා භාවිත කළ හැකි භාෂා සංඛ්‍යාව 71ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. "/>
ඒ අනුව මේ වන විට සම්පූර්ණ අන්තර්ජාල භාවිත කරන්නන් අතුරින් 94%ක් ආවරණය වන පරිදි සිය සේවාවන් සැපයීමට ගූගල් ආයතනය සමත්ව වී ඇත. මීට පෙර Gmail සහය දැක්වූයේ, භාෂා 58ක් සඳහා පමණක් වූ අතර මෙම නවතම එක් කිරීමත් සමග Gmail සඳහා භාවිත කළ හැකි භාෂා සංඛ්‍යාව 71ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. ">
Logo
2020 ජූලි මස 6 වැනි සඳුදා

Gmail සිංහල බසිනුත්Google ගේ ලොව පුරා ප්‍රචලිත විද්‍යුත් පණිවිඩ සේවාව වන ජී මේල් විද්‍යුත් තැපැල් විශේෂාංගයේ නවතම භාෂා 13 අතරට සිංහල භාෂාව ද එක් කර තිබේ.මෙම නවතම සේවාව ඊයේ (07) දිනයේ හදුන්වා දෙන ලද අතර සිංහල භාෂාවට අමතරව එලෙස එක් කර ඇති අනෙකුත් භාෂා 12 වන්නේ,

"Afrikaans, Armenian, Azerbaijani (Azeri), Chinese(Hong Kong), French (Canada), Galician, Georgian, Khmer, Lao, Mongolian, Nepali,Zulu" යන භාෂාවන්ය.

ඒ අනුව මේ වන විට සම්පූර්ණ අන්තර්ජාල භාවිත කරන්නන් අතුරින් 94%ක් ආවරණය වන පරිදි සිය සේවාවන් සැපයීමට ගූගල් ආයතනය සමත්ව වී ඇත. මීට පෙර Gmail සහය දැක්වූයේ, භාෂා 58ක් සඳහා පමණක් වූ අතර මෙම නවතම එක් කිරීමත් සමග Gmail සඳහා භාවිත කළ හැකි භාෂා සංඛ්‍යාව 71ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

Helabima. All rights Reserved.

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving due courtesy to 'helabima'