ගූගල්ට අයත් "ගූගල් ප්ලස්","යූ ටියුබ්"හා "බ්ලොගර්" සේවාවන් තුළ සමාජ කණ්ඩායම් නිර්මාණය හොඳින් සිදුවන නිසා තවදුරටත් මෙම සේවය අවශ්‍ය නැති බව හැඟී යන හෙයින් මෙසේ සමුගන්නා බව ගූගල් ඔර්කුට් දන්වා සිටී."/>
ගූගල්ට අයත් "ගූගල් ප්ලස්","යූ ටියුබ්"හා "බ්ලොගර්" සේවාවන් තුළ සමාජ කණ්ඩායම් නිර්මාණය හොඳින් සිදුවන නිසා තවදුරටත් මෙම සේවය අවශ්‍ය නැති බව හැඟී යන හෙයින් මෙසේ සමුගන්නා බව ගූගල් ඔර්කුට් දන්වා සිටී.">
Logo
2020 අගොස්තු මස 5 වැනි බදාදා

ගූගල් ඔර්කුට් සමුගනීගූගල් සමාගමට අයත් ඔර්කුට් නමැති සමාජ ජාලය වසා දැමිමට තීරණය කර ඇති බව එම සමාජ ජාලයේ සාමාජිකයින් සැමට විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ගූගල් ඔර්කුට් දන්වා සිටී.

ඔර්කුට් නමැති සමාජ ජාලය වසර 10ක් පමණ පැරණි වන අතර මීට වසර 5කට පමණ පෙර "ෆේස් බුක් මයි ස්පේස්" හා ඔර්කුට් නමැති සමාජ ජාල ලෝකයේ වැඩි දෙනෙකු සම්බන්ධව සිටි ඒවා ලෙස පිළිගැනුණු අතර විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව අප්‍රිකාව හා දකුණු ඇමරිකානු රටවල් ගණනාවක ඔර්කුට්, ෆේස් බුක් අභිබවා ඉහළින් තිබුණි. ඒහෙත් පසු කලෙක ෆේස් බුක් ජාලය මේ සියලූ ජාල අභිබවා ඉදිරියට පැමිණ අැත.

ගූගල්ට අයත් "ගූගල් ප්ලස්","යූ ටියුබ්"හා "බ්ලොගර්" සේවාවන් තුළ සමාජ කණ්ඩායම් නිර්මාණය හොඳින් සිදුවන නිසා තවදුරටත් මෙම සේවය අවශ්‍ය නැති බව හැඟී යන හෙයින් මෙසේ සමුගන්නා බව ගූගල් ඔර්කුට් දන්වා සිටී.

Helabima. All rights Reserved.

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving due courtesy to 'helabima'