පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප‍්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ පොළොන්නරුවේ ඊයේ (21) පැවති සම්මන්ත‍්‍රණයකට එක්වෙමින් මෙසේ පැවසූවේ විපක්ෂ නායක රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශයකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් ලෙසය.

ඔහු මෙහිදී සඳහන් කර සිටියේ මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කළේ තමන් බව විපක්ෂ නායකවරයාට අමතක වී ඇති බවයි."/>
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප‍්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ පොළොන්නරුවේ ඊයේ (21) පැවති සම්මන්ත‍්‍රණයකට එක්වෙමින් මෙසේ පැවසූවේ විපක්ෂ නායක රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශයකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් ලෙසය.

ඔහු මෙහිදී සඳහන් කර සිටියේ මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කළේ තමන් බව විපක්ෂ නායකවරයාට අමතක වී ඇති බවයි.">
Logo
2020 පෙබරවාරි මස 26 වැනි බදාදා
Loading...

IMF සමග නිදහස් අධ්‍යාපනයේ කප්පාදුවක් නැහැ

"විපක්ෂ නායක රනිල් වික‍්‍රමසිංහ පවසන අයුරින් රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සමග නිදහස් අධ්‍යාපනය කප්පාදු කිරීමේ ගිවිසුමක් අත්සන් කර නැහැ" පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය පවසා සිටී.

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප‍්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ පොළොන්නරුවේ ඊයේ (21) පැවති සම්මන්ත‍්‍රණයකට එක්වෙමින් මෙසේ පැවසූවේ විපක්ෂ නායක රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශයකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් ලෙසය.

ඔහු මෙහිදී සඳහන් කර සිටියේ මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කළේ තමන් බව විපක්ෂ නායකවරයාට අමතක වී ඇති බවයි.
Helabima. All rights Reserved.

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving due courtesy to 'helabima'