මෙම සාකච්ඡාවට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ දකුණු ආසියා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක‍ෂ ජනරාල් ජුවාන් මිරින්ඩා මහතා, බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික දූත කාර්යාලයේ අධ්‍යක‍ෂිකා ශ්‍රී විදෝවතී මහත්මිය සහ බැංකුවේ තවත් නිලධාරීන් සහභාගි විය.
අන්තර්ජාතික මූල්‍ය සහයෝගීතාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය සහ නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම, මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර සහ මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් යන මහත්ම මහත්මීහූ මෙම හමුවට සහභාගී වී සිටියහ."/> මෙම සාකච්ඡාවට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ දකුණු ආසියා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක‍ෂ ජනරාල් ජුවාන් මිරින්ඩා මහතා, බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික දූත කාර්යාලයේ අධ්‍යක‍ෂිකා ශ්‍රී විදෝවතී මහත්මිය සහ බැංකුවේ තවත් නිලධාරීන් සහභාගි විය.
අන්තර්ජාතික මූල්‍ය සහයෝගීතාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය සහ නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම, මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර සහ මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් යන මහත්ම මහත්මීහූ මෙම හමුවට සහභාගී වී සිටියහ.">
Logo
2020 පෙබරවාරි මස 18 වැනි අඟහරුවාදා
Loading...

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති අද ජනපති හමුවේ

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති තකෙහිකෝ නකාඕ මහතා අද(18) උදෑසන ජනාධිපති මහින්ද රාජපක‍්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති මන්දිරයේ දී හමු විය.
යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගත් සංවර්ධන ප්‍රගතිය ජනාධිපති රාජපක‍්ෂ මහතා නකාඕ මහතාට මෙහිදී විස්තර කළේය.
"එහි ගොස් සිදුව ඇති සංවර්ධනය ඔබේම දෑසින් දැක බලා ගැනීම සුදුසුයි", ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී නකාඕ මහතාට පැවසීය.
මෙම සාකච්ඡාවට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ දකුණු ආසියා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක‍ෂ ජනරාල් ජුවාන් මිරින්ඩා මහතා, බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික දූත කාර්යාලයේ අධ්‍යක‍ෂිකා ශ්‍රී විදෝවතී මහත්මිය සහ බැංකුවේ තවත් නිලධාරීන් සහභාගි විය.
අන්තර්ජාතික මූල්‍ය සහයෝගීතාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය සහ නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම, මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර සහ මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් යන මහත්ම මහත්මීහූ මෙම හමුවට සහභාගී වී සිටියහ.
Helabima. All rights Reserved.

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving due courtesy to 'helabima'