යාපනයේ ඇති වු ගැටුමට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් 5ක් අත්අඩංගුවට පිටකොටුවේ සිට යහපාලනයට මහා සංඝ අාඥාවක්(සජීවී) ඥානසාර හිමි වෙනුවෙන් රාමඤ්ඤ මහනාහිමියන් පෙරට ඥානසාර හිමිට ජම්පරය අැන්දවිය යුතුමයි-තලතා ඥානසාර හිමි සිරගත කල කුමන්ත්‍රණය මුල සිට 16 එවුන් කවුද අපේ අපේක්ෂකය තෝරන්න-වෙල්ගම ගෝඨා බැසිල් නාමල් කල්ලි අතර ගැටුම් 2020 පුපුරණවා-නලින් මහින්ද සමරසිංහ එජාපයට පනින මාවතට පැමිණෙයි ගුවන ජයගත් දිරිය දියණියන් ලෙඩ්ඩුන්ට ගැසූ වැට් බද්දෙන් නාගත් රජය දැන් කියන කෙස් පැලෙන තර්ක