මහින්ද ලගින් ඉදන් මෛත්‍රීට ඔත්තු සපයන මෛත්‍රීගේ ඔඩොක්කු කුක්කෝ පොඩි හාමුදුරුවෝ රූගතකිරීම් අතරතුර දැම්ම පට්ට වැඩකෑල්ල එදා මම ෆයරින් ඕඩර් එකක්‌ දුන්නා නම් අද වැලිවේරියක්‌ නෑ... - බ්‍රිගේඩියර් දේශප්‍රිය ගුණවර්ධන DIG, ASP, SSP පත් කිරීමේ බලය විග්නේෂ්වරම්ට කර්ච් නෞකාව ආධාර රැඟෙන දිවයිනට ප්‍රේක්ෂිකාවක් ඇසූ ප්‍රශ්ණයෙන් ස්වර්ණවාහිණිය අලි අමාරුවක මහින්ද විපතටපත් ජනතාව සමඟ මාතර නගරයත් අවදානමේ 2015 වගේ තරුණ පිරිස් නැගිටිනවා-ඇමති සුසිල් ආපදා තත්වයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 100 දක්වා ඉහළගොස් ලක්ෂ පහක් අවතැන් කරයි