පාසල් සංවර්ධන සමිති මුදල් නොගෙවූ සිසුන් විභාගයේදී පන්තියෙන් එලියට ඉන්ෆ්ලූවෙන්සා පැතිරීමේ අවදානමක් ශ‍්‍රී ලංකාව හා බංග්ලාදේශය අතර ක්‍රිකට් තරගය නවත්වයි වියත්මඟ නෙවෙයි ඒ විපත් මඟ-මංගල සමරවීර ලොකුම පාවාදෙන්නා කමල් ගුණරත්න-මංගල සමරවීර ලක්මව බිහිකළ අලුත්ම විදුලි ඉංජිනේරුවා ලොවම මවිත කරයි මහනායක ,හාමුදුරුවරුණි දැන් අට පිරිකර ගත්තා ඇති, පලතුරු වට්ටි ගත්තා ඇති...!! වැඩේ හොඳයි ඒත් බෑ-මොකක්ද මේ ප්‍රතිපත්තිය විමල්ව බලන්න බන්ධනාගාරය වෙත ගිය මහින්ද ආණ්ඩුවට රතු එළි දල්වයි. හම්බන්තොට වරාය අවසන් හුස්ම හෙළීමට සූදානමින්