සිරිසේන ලෝකය ජයගත් හැටි කියද්දී සභාගර්භයම හිස් මහින්ද තංගල්ලේ ළමා දිනයට පෙරගමන් යයි නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත කිරීමේ කුපාඩි ක්‍රමය මෙන්න අපේ සහාය ජනමත විචාරණයකට නොඑන සංශෝධනයකට පමණයි - ජෝන් අරුන්දික පිළිගන්න ඒකාබද්ධයෙන් පුත්තලමේ උත්සවයක් ගැටඹේ නාහිමියන් යහපාලනයේ පලු අරියි සිවාජිලිංගම් ෆොන්සේකාගේ ප්‍රකාශය එක්සත් ජාතීන් වෙත ගෙනයයි ලැසිල්ද සිල්වා ඥානසාර හිමිගෙන් සමාව ගනී ලංකාවේ ක්‍රිකට් දූෂිතයන් අල්ලන්න අන්තර්ජාතික කමිටුවක් ලංකාවට ජත්‍යන්තර මහකොටියා සිරිසේනගේ ආරාධනයෙන් ලංකාවේ කරක් ගසයි